หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 17:07:58

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.  พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ณ ห้องประชุมอาจารย์ โรงเรียนสาธิต