หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 14
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 14

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 12:56:02

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 14