หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายพิชญุตม์ แย้มเพียร นักเรียนชั้น ม.6/5 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS ด้วยคะแนน 6.0 หรือระดับ CEFR ที่ระดับ B2
นายพิชญุตม์ แย้มเพียร นักเรียนชั้น ม.6/5 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS ด้วยคะแนน 6.0 หรือระดับ CEFR ที่ระดับ B2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 12:22:00

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ แย้มเพียร นักเรียนชั้น ม.6/5 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS ด้วยคะแนน 6.0 หรือระดับ CEFR ที่ระดับ B2 ซึ่งเทียบเท่ากับระดับมาตรฐานปริญญาตรี