หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน หลังเลิกเรียน
ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน หลังเลิกเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-14 20:15:05

ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร หลังเลิกเรียนของทุกวัน