หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับมูลนิธิ Pax (USA) , องค์กรแลกเปลี่ยน Your Education (New Zealand) ในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับมูลนิธิ Pax (USA) , องค์กรแลกเปลี่ยน Your Education (New Zealand) ในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-14 18:34:55โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ซึ่งมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับมูลนิธิ Pax (USA) , องค์กรแลกเปลี่ยน Your Education (New Zealand) ในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครสอบแล้ว!!!

มูลนิธิ Education Exchange โดยการประสานการทำงานกับสถาบัน EduDee เป็นตัวแทนดำเนินการเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเป็นตัวแทนในฐานะยุวทูตของประเทศ นักเรียนที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครสอบได้ที่

https://forms.gle/694EiHiymcu34Bdx6

Download