หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนปรับพื้นฐาน 2565
เรียนปรับพื้นฐาน 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-18 15:43:39

                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ Onsite ณ โรงเรียน โดยมีมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID 19) ตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DHMT-RC)  , 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา

Download