หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จัดการศึกษาอย่างไร ในยุค New Normal" โดย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จัดการศึกษาอย่างไร ในยุค New Normal" โดย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-13 10:25:04


            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จัดการศึกษาอย่างไร ในยุค New Normal"  โดย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 9.30 - 12.00 น.  

ผ่าน facebook fanpage  : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ฝ่ายมัธยม

Download