หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อนางสาวบุศรา ศรีกระหนก ในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อนางสาวบุศรา ศรีกระหนก ในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-13 10:25:04

                 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อนางสาวบุศรา ศรีกระหนก ในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล