หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวกานต์ธีรา รัตนาจารย์ (แก้มแก้ว) นักเรียนชั้น ม. 5/4 เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี โครงการ GIE
นางสาวกานต์ธีรา รัตนาจารย์ (แก้มแก้ว) นักเรียนชั้น ม. 5/4 เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี โครงการ GIE

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-04 15:54:59

นางสาวกานต์ธีรา รัตนาจารย์ (แก้มแก้ว) นักเรียนชั้น ม. 5/4 เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี โครงการ GIE โดยมีอาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ และอาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ และคุณจิรากร ผู้ประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE เดินทางไปส่งและให้กำลังใจนักเรียนที่สนามบินสุวรรณภูมิ