หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนเสริมพิเศษ Saturday class ของโครงการภาคภาษาอังกฤษ
เรียนเสริมพิเศษ Saturday class ของโครงการภาคภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:43:24

การเรียนเสริมพิเศษ Saturday class   ของโครงการภาคภาษาอังกฤษ เริ่มต้นอีกครั้ง นักเรียนให้ความสำคัญ และเข้าเรียนอย่างกระตือรือร้น โดย Teacher จัดการเรียนการสอน สนุกสนานและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วมกับ อ.และเจ้าหน้าที่ โครงการภาคภาษาอังกฤษ เน้นย้ำ มาตรการ COVID-19 ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด