หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารของโรงเรียนสาธิต
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารของโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:43:24

            วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม