หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล
ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:42:43

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  ห่วงใยนักเรียนในช่วงเปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19   ใส่ใจดูแลนักเรียนด้วยมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยให้แม่บ้านคนงาน ทำความสะอาดภายในห้องเรียนระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนหลังจากนักเรียนเลิกเรียนแล้ว  ดูแลนักเรียนเป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวร้ส COVID-19 อย่างดีที่สุด