หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19
เปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:43:24

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19 โดยตอนเช้ามีจุดคัดกรองและล้างมือก่อนเข้ามาบริเวณโรงเรียน  เข้าแถวในชั้นเรียน และบริเวณสนามโดยเว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวัง