หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบในแบบคู่ขนาน เรียนทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ไปพร้อมกัน
ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบในแบบคู่ขนาน เรียนทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ไปพร้อมกัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:43:24

          ต้อนรับเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ภายใต้ความห่วงใยจากผู้อำนวยการโรงเรียน รศ. ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ดูแลนักเรียนครอบครัวสาธิต ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบในแบบคู่ขนาน เรียนทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ไปพร้อมกัน  จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19  ปรับปรุงสถานที่ ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื่อในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน  ทำความสะอาดช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันและหลังเลิกเรียน