หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:43:24

????????ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ผลการจัดอันดับโดย Webometrics January 2021 Edition 2021.1.0 ได้ถูกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ

****มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ????????**** 

       อันดับที่ 15 ของประเทศ????????

      สำหรับประเทศไทย มีสถานศึกษาทั้งหมด 189 แห่งที่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับโดย Webometrics ได้ สำหรับเกณฑ์การจัดอันดับในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน

1.ด้าน visibility (impact) คือ (จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย) 50%

***ด้าน impact มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่  1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อันดับที่  6 ของประเทศ***

2.ด้าน openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10%

***ด้าน openness มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่  1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 18 ของประเทศ***

3.ด้าน excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2015-2019)  40%

***ด้าน excellence มรภ.สวนสุนันทาอยู่ในอันดับที่  1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อันดับที่ 22 ของประเทศ***