หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:42:43

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)  ประจำปี ๒๕๖๓

Download