หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
โรงเรียนสาธิตปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:42:43

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียน  แม้จะหยุดอยู่บ้านเพื่อต้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส แต่ทางโรงเรียนก็ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งวันนี้(4 ม.ค.64) เป็นการเรียนออนไลน์วันแรก