หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-21 15:07:56

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ระดับชั้น

ความเป็นเลิศทางภาษาGEP

English Program

ม.1

ตารางเรียน ม.1 gep.pdf

schedule ep1.pdf
(update 01/12/63)
ม.2

ตารางเรียน ม.2 gep.pdf

schedule ep2.pdf
(update 23/11/63)
ม.3

ตารางเรียน ม.3gep.pdf

schedule ep3.pdf
(update 23/11/63)
ม.4

ตารางเรียน ม.4 gep.pdf

schedule ep4.pdf

ม.5

ตารางเรียน ม.5 gep.pdf

schedule ep5.pdf
(update 23/11/63)
ม.6

ตารางเรียน ม.6 gep.pdf

schedule ep6.pdf
(update 21/01/64)