หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ปี 2564
เปิดรับสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-19 14:53:24


เปิดรับสม้ครแล้ว ทางเว็บไซต์  สมัครสอบทางเว็บไซต์  http://regsd.ssru.ac.th/

อ่านคู่มือการสมัครสอบได้ที่  คู่มือการสมัครสอบ Pre-Test SSRU.pdf