หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือ ระหว่าง ระหว่าง รมต. อว. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ทั่วประเทศ
ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือ ระหว่าง ระหว่าง รมต. อว. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:53

        วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  พร้อมคณะผู้บริหาร  ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  เข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง รมต. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  และ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ทั่วประเทศ ในการเลื่อนเปิด-ปิดเทอม แนวทางการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา