หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รร.สาธิต ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี 3 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. คณะวิทยาการจัดการ

2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.สถาบันวิจัยและพัฒนา

               เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ