หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงการเข้าฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมชี้แจงการเข้าฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-16 16:30:48

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรีียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ จำนวน 17 คน จาก 5 สาขาวิชาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย