หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:47

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน