หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:40

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้