หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14