หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:02

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (EP) ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาพูด และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

กำหนดการ

ม.1-3 วันที่ 18 - 20 ก.ย. 61

ม.4-6 วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61

ณ กาสะลอง รีสอร์ทแอนด์สปาร์ จังหวัดชลบุรี