หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:02

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ สนามหน้าอาคาร ๑๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา