หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประกวดเต้นสาธิตสวนสุนันทาโคเวอร์แดนซ์ (Cover dance SD SSRU 1st contest)
โครงการประกวดเต้นสาธิตสวนสุนันทาโคเวอร์แดนซ์ (Cover dance SD SSRU 1st contest)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-31 19:05:39

ฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมโครงการประกวดเต้นโคเวอร์แดนซ์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในนามโรงเรียนต่อไป โดยผลการแข่่งขันทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศคือทีมปาท่องโก๋จิ่มนม และทีมชนะเลิศคือทีม Sugar Daddy ซึ่งทั้งสองทีมจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ St.Gabril cover dance contest ในเดือนสิ่งคม ต่อไป