หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศนักศึกษา ครุศาสตร์ ปี 4 สังเกตุการสอนที่โรงเรียนสาธิต
ปฐมนิเทศนักศึกษา ครุศาสตร์ ปี 4 สังเกตุการสอนที่โรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 12:18:24

         วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้เกียรติเป็นประธาน ในการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในการเข้าสังเกตุการสอน ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ โดยกล่าวต้อนรับและแนะแนวการสังเกตุการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อนำไปปรับใช้ในการที่จะเป็นครูในอนาคต ซึ่งนักศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะฝึกสอนในชั้นปีที่ 5  ต่อไป