หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการสอบ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 (เสริมปัญญา)
กำหนดการสอบ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 (เสริมปัญญา)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:02

ตามที่บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้จัดโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 วิชาภาษาอังกฤษ สอบเวลา 08.00 - 10.00 น. สนามสอบ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในวันสอบให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้สอบนำเข้าห้องสอบด้วย เพื่อใช้ในการกรอกและระบายรหัสประจำตัวของนักเรียนผู้เข้าสอบให้ถูกต้อง และให้นำดินสอดำ 2B มาในวันสอบเพื่อระบายรหัสประจำตัวผู้สอบและตอบแบบทดสอบ

การแต่งกายในวันมาสอบ ให้นักเรียนสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ (ภาคปกติ) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ทางขึ้นอาคาร 12 (ภาคภาษาอังกฤษ)