หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว
โรงเรียนสาธิตฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-12-04 16:56:01

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาคมผู้ปกครองและครูฯร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมกันสมทบเงิน  จากทั้งคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร. สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครอง  สมาคมผู้ปกครองและครู   บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา  เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว โดยได้ยอดสมทบทุน  ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 87,800 บาท  โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ จะนำเงินจำนวนนี้ เข้าสมทบทุน โครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งจะเป็นก้าวหนึ่งที่ร่วมสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อาจารย์พชระ วังมี  รายงาน