หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์โรงเรียนสาธิตเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
อาจารย์โรงเรียนสาธิตเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-29 19:32:17

          วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย Mr.Neal Murata , Cultural Affairs Officer  และ Ms.Preeyawan Sakornyen, Cultural Affairs Specialist  ซึ่งคณาจารย์ได้รับความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ในโรงเรียนสาธิตฯให้เกิดประโยชน์และได้ให้ความรู้แก่ผู้เรียนมากที่สุด   นอกจากนี้โรงเรียสาธิตฯยังได้รับเกียรติจากท่าน พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้มาเป็นประธานในการเปิดการบรรยายพิเศษ และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้งสองท่านอีกด้วย