หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-29 18:31:57

          วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรม เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชัน  โดยมีตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เข้าร่วมอบรม และได้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งจะเกิดกิจกรรมขึ้นในโรงเรียนเร็วๆนี้