หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีราชเจ้า ปีการศึกษา 2560
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีราชเจ้า ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-24 19:49:19

        วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นประธานในพิธีและร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีในครั้งนี้