หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-22 16:33:04

           วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ5   สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วนกัน รณรงค์ยุติความรุณแรงในสตรีและเด็ก 2560  ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ร่วมกิจกรรม และร่วมเดินรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา