หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษ(วันเสาร์)
รับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษ(วันเสาร์)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-01 19:29:31

         เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้สมัครในภาคเรียนที่ 2 ไว้ สามารถขอใบสมัครและชำระเงินได้ที่สำนักงาน EP อาคาร 12 ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กำหนดการเปิดเรียนวันแรกวันเสาร์ที่ 4 พ.ย. 2560 เวลา 08.00 - 12.15 น. ซึ่งจะมีการสอบ pre-test โดยแบ่งเป็นข้อเขียนใช้เวลา 30 นาที และสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกับอาจารย์ชาวต่างประเทศคนละประมาณ 3-5 นาที