หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯ ปรับทัศนียภาพต้อนรับเปิดภาคเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ ปรับทัศนียภาพต้อนรับเปิดภาคเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-09 17:59:02

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรับปรุงทัศนียภาพและตกแต่งภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยมากขึ้นเพื่อต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2560 โดยเริ่มต้นจากอาคาร 12 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) และจะดำเนินการปรับปรุงในบริเวณอื่นๆ ของโรงเรียนให้มีทัศนียภาพที่สวยงามต่อไป