หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โรงเรียนสาธิตฯสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์พนักงานสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
          การสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินรายได้)สายวิชาการและสาย ...
2019-12-11 18:09:20
Cover Dance SD SSRU 2019
          วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-12-11 15:15:05
Hanami School Tour 2019 with MONO Music
             วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม &qu ...
2019-12-13 16:40:43
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ประเภทโควตา จากโรงเรียนสาธิต
          วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
2019-12-06 19:18:03
ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
            วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรี ...
2019-12-06 19:12:11
โรงเรียนสาธิตจัดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562
        วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด ...
2019-12-06 18:56:04
โรงเรียนสาธิต เริ่มการใช้ application SSRU Event ในการจัดงานวันวิชาการ’62
          วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-12-13 16:24:58
สาธิตสวนสุนันทารวมใจ ถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ปี 2562
         วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-11-29 16:31:15
ข่าวย้อนหลัง