หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมวางแผนการพัฒนาแนวทางด้านวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
          วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-10-07 15:28:20
นักเรียนสาธิตเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงวัฒนธรรมไทย ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวืทยาลัยรา ...
2019-10-07 15:28:20
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และรับผลสอบกลางภาคเรียน
         วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2019-10-07 15:28:20
ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
           วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-10-07 15:28:20
ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
           สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-10-07 15:28:20
พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ เข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
        วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด ...
2019-10-07 15:28:20
คณะผู้บริหารนำเสนอการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกในชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา
        วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา ซึ่งเป็นชมรมหนึ่งใน ...
2019-10-07 15:28:20
นักเรียน ม.5 ฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ จากสถานที่จริง
        วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ...
2019-10-07 15:28:20
ผู้บริหารโรงเรียนร่วมบันทึกรายการถวายพระพร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
            เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ ...
2019-10-07 15:28:20
ข่าวย้อนหลัง