หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากรของโรงเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผู้อำนวยการ และ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
         วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-01-15 19:50:59
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
           วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนส ...
2020-01-15 19:46:16
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร คณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
           คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของ ...
2020-01-15 19:23:21
รร.สาธิต จัดสอบ Pre-Test SSRU’ 63
          วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2020-01-15 19:14:38
งาน “คืนสู่เหย้าชาวสาธิต”
         วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2020-01-15 17:25:28
รร.สาธิต รับการตรวจสุขภิบาลอาหาร จากสำนักงานเขตดุสิต
         วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายก ...
2020-01-15 17:19:24
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
          ระหว่างวันพฤหัสบดีทึ่ 19-25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2020-01-15 17:14:46
นักเรียน ม.6 สอบชิงทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
          วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ส ...
2020-01-15 17:09:23
ข่าวย้อนหลัง