หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รร.สาธิตจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม.1-6 English Program
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Engli ...
2019-10-07 15:27:10
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
          วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรีย ...
2019-10-07 15:27:02
โครงการภาคภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสอบ TU-SET ให้กับนักเรียน
            วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-10-07 15:27:02
ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญ คณะผู้ ...
2019-10-07 15:27:02
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
             วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ ...
2019-10-07 15:27:02
รร.สาธิต จัดการแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปี 2561
          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-10-07 15:27:02
รร.สาธิต ร่วมกับ บ.เสริมปัญญา จัดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561
              ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2019-10-07 15:27:02
ข่าวย้อนหลัง