หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักเรียน ร.ร.สาธิต เข้าร่วมแสดงละคร “ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี สวนสุนันทา”
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาส ...
2019-10-07 15:27:18
โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
 โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระกา ...
2019-10-07 15:27:18
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดย GIE
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (GIE) เข้าแนะแนวทุนนักเรี ...
2019-10-07 15:27:18
กำหนดการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เปิดเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โ ...
2019-10-07 15:27:10
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.สาธิต มรภ.เชียงใหม่
            วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-10-07 15:27:10
สาธิตสวนสุนันทาต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร.ร.สาธิตเทพสตรี
          วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-10-07 15:27:10
ร.ร.สาธิต เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจาร ...
2019-10-07 15:27:10
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำเสนอผลงาน
          วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-10-07 15:27:10
ร.ร.สาธิต จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
           วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-10-07 15:27:10
ประชุมบุคลากร ร.ร.สาธิตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2561
          วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-10-07 15:27:10
ข่าวย้อนหลัง