หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักเรียน ร.ร.สาธิต ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน SG K-Pop cover dance contest 2018
         นักเรียนชั้นม 3 และ 4  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2019-10-07 15:27:18
การแข่งขันประกวดเรียงความและวาดภาพชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยและ ...
2019-10-07 15:27:18
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงนาฎศิลป์ในงาน "แก้วใจจุลจอม"
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการแสดงนาฎ ...
2019-10-07 15:27:18
ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาแนะแนวรุ่นน้องเกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเรียนศิษย์เก่าโครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษ ...
2019-10-07 15:27:18
คณะผู้บริหาร ร.ร.สาธิต ให้การต้อนรับ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
         วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิท ...
2019-10-07 15:27:18
ประชุมบุคลากร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) ประจำเดือน พ.ย.
          วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-10-07 15:27:18
นักเรียนชมรม TEDClub โดย TEDxBangkok ร่วม Workshop ในงาน “ฟูมฟัก ฝัน เฟส 2018”
               ชมรม TEDClub โดย TEDxBangkok โรงเรียนสาธิตมหา ...
2019-10-07 15:27:18
ข่าวย้อนหลัง