หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนความประพฤติดี
              วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ระยอง ก้านดอก ...
2020-08-04 17:02:22
สอบชิงทุนโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา / นิวซีแลนด์ ประจำปี 2021-2022
สอบชิงทุนโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา / นิวซีแลนด์ประจำปี 2021-2022โรงเรียนสาธิตมหาวิทย ...
2020-08-04 16:54:42
ห้องเรียนใหม่ เริ่มใช้ 29 ก.ค. 63
ตารางเรียนใหม่    http://secondary.sd.ssru.ac.th/news/view/630725aระดับชั้นที่มีการเปลี่ยน ...
2020-08-04 16:21:57
แจ้งยกเลิกการเรียนวันเสาร์ และให้เรียนวันอื่นแทน
ระดับชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงวันมาเรียน และ ห้องเรียน เริ่มใช้ 29 กรกฎาคม 2563* หมายเหตุ  ระดับช ...
2020-08-04 13:28:02
ตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นโครงการความเป็นเลิศทางภ ...
2020-08-04 13:28:02
Proud to be SD SSRU EP 2 พี่แพรว EP กับทุนหลักสูตร Inter ที่ไต้หวัน
เพราะคนเก่งไม่ได้มีรูปแบบเดียว...มาดูกันว่าพี่แพรวเด็กสาธิตทุนอินเตอร์ไต้หวันเค้าวางแผนชีวิตอย่างไร. ...
2020-08-07 09:24:52
มาร่วมภาคภูมิใจกับชาวสาธิตสวนสุนันทากันค่ะ ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ได้รับทุนต่อต่างประเทศ
มาร่วมภาคภูมิใจกับชาวสาธิตสวนสุนันทากันค่ะ ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา มีพี่ๆชาวสาธิต ได้รับทุนไป ...
2020-08-07 09:31:51
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
             วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเ ...
2020-08-04 16:38:21
ข่าวย้อนหลัง