หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
       การเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Online เริ่มเรียน 1-30 เมษาย ...
2020-04-17 12:24:13
รร.สาธิต ประชุมพิจารณาเสนอชื่ออธิการบดี
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุม Online พิจารณาการเสนอชื่อบุคคล ...
2020-04-13 13:04:17
ประชุมบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์
30 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว จัดป ...
2020-04-13 12:20:37
รายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ นร.ปร ...
2020-03-25 15:30:11
ขอแสดงความยินดีกับน้องน้ำว้าได้รับรางวัลพุทธธิดา สาขาลูกกตัญญู
        ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ แสนสุข ม.1/4 น้ำว้า  ได้รับรางวัล ในฐานะเป็นเด็กมีค ...
2020-03-09 10:34:10
ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ช.เศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ ม.3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดภาพ
              เด็กชายเศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ นักเรียนชั้นม.3/3 ได ...
2020-03-05 11:43:22
ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณโรงเรียน
         วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโด ...
2020-03-03 12:11:27
ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม
            วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2020-03-03 11:33:08
ข่าวย้อนหลัง