หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโ ...
2023-01-23 10:07:57
ขอส่งความสุข ผ่าน ส.ค.ส.ดิจิตอล อวยพรปีใหม่ 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) ขอมอบ ส.ค.ส. ดิจิทัล ส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม ...
2023-01-18 01:07:03
ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงานแนะแนวทุนมหาวิทยาลัยเอพียู
ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงานแนะแนวทุนมหาวิทยาลั ...
2022-11-17 19:32:08
การรับนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร www.regsd.ssru.ac.thคลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร www.regsd.ssru.ac.th ...
2023-01-28 08:28:31
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศ รับ ...
2022-10-28 13:45:23
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'66
เข้าสู่ระบบรับสมัคร  www.regsd.ssru.ac.th            สมาคมผู ...
2022-12-09 14:43:23
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565เริ่มใช้  วันที่ 3 มกราคม 2566ระดับชั้นEnglish ProgramGE ...
2022-12-30 20:56:10
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรี ...
2023-01-18 00:53:35
นักเรียนสอบวัดความรู้ SSRU - TEP
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดสอบ SSRU-TEP ให้กับนักเรีย ...
2023-01-18 00:48:13
ข่าวย้อนหลัง