หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ประเภทโควตา จากโรงเรียนสาธิต
          วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
2019-12-06 19:18:03
ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
            วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรี ...
2019-12-06 19:12:11
โรงเรียนสาธิตจัดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562
        วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด ...
2019-12-06 18:56:04
โรงเรียนสาธิต เริ่มการใช้ application SSRU Event ในการจัดงานวันวิชาการ’62
          วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-12-06 16:12:15
สาธิตสวนสุนันทารวมใจ ถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ปี 2562
         วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-11-29 16:31:15
ม.1 ทัศนศึกษาวัดราชาธิวาส ในวิชา English tour guide
         นักเรียนชั้น ม.1/1, 1/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษาวัดราชาธิวาส ...
2019-11-18 14:08:26
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส
            โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่น ...
2019-11-18 12:01:31
Integration Programme 1 month in England
Download integration Programme 2020.pdf ...
2019-11-18 11:51:47
ข่าวย้อนหลัง