หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โตไปไม่โกง By SD SSRU
การทุจริตเล็กๆน้อยๆ อาจนำไปสู่ความผิดที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต.....เรามาช่วยกันทำสังคมให้น่าอยู่ เพราะพวกเร ...
2023-05-30 15:26:57
เปิดรับสมัคร โครงการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน ปีการศึกษา 2566
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้จัดโครง ...
2023-05-22 17:46:34
เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2566
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วม กับ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป ...
2023-05-22 09:02:53
เปิดรับสมัครสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระยะเวลา 1 ปี (สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์,แคนาดา) EDUDEE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กับมูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ เปิดรับสมัคร นัก ...
2023-05-22 08:31:06
เส้นทางสู่การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เดินทาง 2024-2025
ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสาธิตทหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่สนใจสอบชิงทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี ...
2023-05-22 08:21:12
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566รายชื่อนักเรียน ...
2023-05-12 15:26:49
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566เปิดเรียนวันที่ 15 พ.ค. 66ระดับชั้นEnglish Program GEPม. ...
2023-05-12 16:29:34
ข่าวย้อนหลัง