หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ
วิดีโอ

Digifam Awards ปี ๓ ประเภทสื่อวิดีโอ ระดับปฐมวัยและปฐมศึกษา SD Positive girls
                  ฝากกด Like และ share ใน Youtube https ...
2021-12-15 23:00:44
Digifam Awards ปี ๓ ประเภทสื่อวิดีโอ ระดับปฐมวัยและปฐมศึกษา
ฝากกด like กด share ใน Youtube https://youtu.be/2MQErKiy8CM ****เวลาแชร์ต้องเข้าไปใน YouTube แล้วแชร ...
2021-12-15 22:59:43
ทุนดีมีที่ไหน SD SSRU How to ได้ทุนเรียนฟรีแดนมังกร 2021
สัมภาษณ์การเตรียมตัว การได้รับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มาฟังการเตรียมตัวตาม Roa ...
2021-10-01 22:23:30
ทุนดีมีที่ไหน ตอน สี่หนุ่ม SD SSRU คว้าทุนไต้หวัน ญี่ปุ่น 2021
ทุนดีมีที่ไหน ตอน สี่หนุ่ม SD SSRU คว้าทุนไต้หวัน ญี่ปุ่น 2021 พี่ๆ ม.6 สาธิตสวนสุนันทา จะมาบอกเล่าเ ...
2021-05-26 09:41:19
Drive Thru มารับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Drive Thru การมารับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)โครงการภาคภาษาอังกฤษ ...
2021-05-07 20:18:08
นักเรียนมัธยมก็สามารถทำ chatbot เป็นของตัวเองได้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล การติดต่อสื่อสารเป็นไปในรูปแบบของการใช้แอปพลิเคชันการส ...
2021-03-10 13:11:48
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการคิดวิเคราะห์
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ผู้เรียนในยุคด ...
2021-03-12 07:43:36
ฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การฝึกทักษะทางด้านกีฬากอล์ฟ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5&n ...
2020-11-25 10:35:38
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว22181) ระดัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเร ...
2020-11-25 10:35:38
การทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เลนส์เว้า เลนส์นูน
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่องเลนส์เว้า เลนส์นูน  โดยอาจารย์เพ็ญนภา  หมีโต อาจารย์ประจำกลุ่ ...
2020-11-25 10:35:38
ข่าวย้อนหลัง