หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กรมประชาสัมพันธ์
         วันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.63 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2020-01-15 20:28:55
งานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
            วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2020-01-15 20:25:25
นักเรียนเข้ารับโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล
          วันที่ 8 มกราคม 2563 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.ร.ร.สาธิตมหาวิท ...
2020-01-15 20:20:53
ม.4 เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารสากล
          วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-01-15 20:16:16
ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2563
         วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม เพื่อมอบนโยบ ...
2020-01-15 20:12:16
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
            วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธ ...
2020-01-15 20:03:59
คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563
       วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เน ...
2020-01-16 12:14:04
บุคลากรของโรงเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผู้อำนวยการ และ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
         วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-01-15 19:50:59
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
           วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนส ...
2020-01-15 19:46:16
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร คณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
           คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของ ...
2020-01-15 19:23:21
ข่าวย้อนหลัง