หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการอ่านหนังสือ เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยโดยรุ่นพี่
           ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว โดย อาจารย์จามร สิริกรรณ ...
2019-07-30 15:25:43
นายกสภามหาวิทยาลัยให้โอวาทนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน 2019
         วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาว ...
2019-08-16 13:43:02
แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
            วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-07-19 13:56:59
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
           วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ ...
2019-07-19 13:51:19
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม
            วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-07-19 13:43:38
หล่อเทียนจำนำพรรษา
            วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-07-19 12:58:10
มอบรางวัลแข่งขันฟุตบอลตอนเย็น
          วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายก ...
2019-07-19 12:50:29
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
            วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-07-19 12:43:38
รุ่นพี่แนะแนวการทำแฟ้มสะสมผลงาน และการจัดสรรเวลาอ่านหนังสือ
            ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ทางฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะ ...
2019-07-19 12:25:09
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
             วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเ ...
2019-07-19 11:22:39
ข่าวย้อนหลัง