หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน รร.สาธิต จัดบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในงาน ม.1 แฟร์ สถานบันบ้านครูมด
           เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2561 ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ...
2018-01-15 16:11:06
โรงเรียนสาธิตฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาคมผู้ปกครองและค ...
2017-12-04 16:56:01
โรงเรียนสาธิตฯ ปรับทัศนียภาพต้อนรับเปิดภาคเรียน
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรับปรุงทัศนียภาพแ ...
2017-11-09 17:59:02
นักเรียน รร.สาธิต เข้ารับฟังบรรยาย “มารยาทชาววังและเบญจศีลเบญจธรรม”
             วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คาบประชุม นักเรียนระดับชั ...
2017-11-09 17:22:58
เรียนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
             วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ...
2017-11-07 14:13:55
รับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษ(วันเสาร์)
         เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับ ...
2017-11-01 19:29:31
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางเรียภาคเรียนที่ 2  / 2560 (ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)ระดับชั้นภาคปกติภา ...
2017-11-12 12:20:40
ร.ร.สาธิตฯ สวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
      ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายม ...
2017-10-06 12:15:05
ข่าวย้อนหลัง