หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบังคับการตำรวจนครบาล1 ให้ความรู้เรื่องการพนัน
         วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-09-02 10:36:55
ตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
          วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสาธิต ...
2019-09-02 10:40:15
รุ่นพี่แนะแนวการเรียนกายภาพบำบัด และการเตรียมตัวสอบ
          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทางฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว ได้เ ...
2019-08-05 13:18:39
สาธิตรวมใจถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
         วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-09-02 10:33:51
รร.สาธิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2561
             วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2019-07-26 16:46:27
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
          วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-07-30 15:15:56
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
         วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงาน ...
2019-09-02 10:20:40
นักเรียนเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน
             นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เ ...
2019-07-30 15:18:19
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งว่ายน้ำ
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ข ...
2019-07-30 15:21:14
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
           วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ...
2019-07-30 15:23:08
ข่าวย้อนหลัง