หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.สาธิตจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ จังหวัดสระบุรี
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนต ...
2019-10-07 15:27:33
กิจกรรมอำลาพี่ ม.6 รร.สาธิตสวนสุนันทา ปี 2561
          วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-10-07 15:27:33
รร.สาธิต จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
        วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม -  1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2019-10-07 15:27:33
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าสัมภาษณ์และพูดคุยกับรองเลขาธิการสภาการศึกษา
             วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนส ...
2019-10-07 15:27:33
ร่วมรำลึกถึงทหารผู้กล้าในวันทหารผ่านศึก
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา นำโดย พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นา ...
2019-10-07 15:27:33
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
วันที่ 28 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำเสนอโคร ...
2019-10-07 15:27:33
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียร ...
2019-10-07 15:27:33
กิจกรรมวันปิดคอร์สเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ปีการศึกษา 2561
       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมห ...
2019-10-07 15:27:33
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ปีการศึกษา 2561
        วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ม ...
2019-10-07 15:27:33
รร.สาธิต ฝึกซ้อมหนีไฟ และการดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒
           วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-10-07 15:27:33
ข่าวย้อนหลัง