หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณานักเรียนความประพฤติดีและคนดีศรีสุนันทา ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการประชุมอาจารย์เพื่อนำเสนอแล ...
2018-04-24 15:25:53
คณะผู้บริหาร รร.สาธิตฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal Unversity
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยท่านรองศา ...
2018-04-24 15:28:31
ผู้อำนวยการ รร.สาธิต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
             ระหว่างวันที่ 17-20 เม.ย.2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2018-04-25 16:15:55
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดพิธีรับใบประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
         ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-04-01 13:47:54
รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6ดาวน์โหลดไฟล์ &nbs ...
2018-03-23 13:39:57
Satit Suan Sunandha School Director, Vice Director and Teachers went to visit Systems Plus College Foundation, Philippines
           Satit Suan Sunandha School Director, Vice Director and Teac ...
2018-04-25 16:16:42
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 -  24 เมษายน 2561ระดับชั้นโคร ...
2018-03-21 18:18:18
นักเรียน ม.4 แผนการเรียน อังกฤษ-จีน เดินทางไปเรียนและฝึกประสบการณ์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
         วันที่ 11 มีนาคม 2561  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน ...
2018-03-12 09:13:16
ข่าวย้อนหลัง