หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสายสัมพันธ์ครั้งที่ 34
            วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2019-10-07 15:27:40
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเล ...
2019-10-07 15:27:40
ผู้อำนวยการมอบเหรียญลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีที่ได้รับรางวัล
ด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้เห็นสมควรมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาว ...
2019-10-07 15:27:40
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ปีที่ 15
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่ ...
2019-10-07 15:27:40
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑และชั้นมัธยมศึ ...
2019-10-07 15:27:40
คณะผู้บริหารร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-10-07 15:27:40
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการเลื ...
2019-10-07 15:27:33
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
            วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2019-10-07 15:27:33
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562ระดับชั้นGEPEPม.1Downloa ...
2019-10-07 15:27:33
ข่าวย้อนหลัง